Alle virksomheder, skoler og organisationer er bedst tjente med en tavle, hvorpå de kan visualisere deres ideer. Vi mennesker lærer bedre, når vi møder ansigter og kan benytte det fysiske rum, vi er i.  

Fjernarbejde og – undervisning er praktisk for mange mennesker. Det er en godt alternativ, når vi har en pandemi.  

Men i alle almindelige tilfælde vil det altid være bedre med det fysiske rum. Bedre at kunne se sin samtalepartner. Bedre at kunne og skulle være 100 % til stede.  

Visualisering i det fysiske rum 

Vi kommer som samfund til at skulle benytte og lære det digitale rum langt bedre at kende. Under pandemien fik en smag på det digitale liv, som vi kommer til at anvende mere og mere. 

Virksomhederne fandt ud af, at store dele af deres arbejde ikke behøvede at foregå på arbejdspladsen. Arbejdet kunne med fordel foretages hjemme i privaten.  

Det ændrer dog ikke ved, at langt størstedelen af os foretrækker at møde ind på arbejde. Vi foretrækker at komme på arbejde og se en Kaizen tavle, der billedligt kan fortælle os om projekterne, vi skal i færd med.  

Mennesker lærer og forstår, når de ser og aflæser andre mennesker. Vi skal have øjenkontakt. Vi skal kunne høre dem klart og tydeligt. Vi skal kunne følge deres kropslige bevægelser. Og særligt i virksomheder og organisationer, hvor problemstillinger kan være indviklede, er der behov for Kaizen tavler.  

Kaizen tavler er utrolig praktiske og vil kunne give jeres problemstillinger kamp til stregen under møderne, så det kan være en god idé med Kaizen tavler til jeres virksomhed. 

Drop fjernundervisning og –arbejde 

Under pandemien gav og giver fjernarbejde mening. Men hvis vi selv kunne vælge, ville vi fravælge det i stor stil.  

Årsagen er som nævnt, at vi har behov for andre mennesker. Vi har behov for dem for at få det bedste og meste ud af vores arbejde. Vi har behov for dem for at blive inspireret. Vi har behov for dem for at kunne leve et rart og velfungerende liv.  

Uden menneskelige kontakt bliver vi menneske indadvendte og får svært ved at tilgå livet eller kende det liv, vi har.  

Den menneskelige nære kontakt er under pandemien mere end nogensinde blive tydelig, hvor stor en betydning den rent faktisk har.  

Menneskelig kontakt giver det bedste produkt 

Tænk over hvordan du skaber ideer. Sidder du derhjemme og stirrer i luften.  

Nej, vel. Den ret romantiske tanke er sjældent tilfældet. Tanken om, at vi alle sammen er genier, der kan komme frem til den gode og sande ide ved blot at kigge ind i os selv og bruge vores naturlige talent.  

I virkeligheden finder vi flest ideer og arbejder mest optimalt, når vi er omgivet af mennesker. Her får man inputs, man bliver inspireret. Man kan også mærke den interne konkurrence, der er mellem os mennesker. En konkurrence om at være den bedste og kunne vise, at man har lært og brugt sine evner bedre end sidemanden.  

Socialisering under arbejdet er essentielt for at kunne udføre det gode arbejde. Husk det og find Kaizen tavler til formålet.